MARK BIEMANS
Creator
& More..

Zaterdag 13 januari 2016 1545uur, Amsterdam,

Not yet received a personal apologize from the family of the 3 kids.

 

 Zaterdag 13 januari 2016 1545uur, Amsterdam,

 MEDEDELING VOOR DE FAMILIE VAN DE 3 KINDEREN DIE MIJ BEDREIGD HEBBEN.

 Ik ben van plan aangifte te doen bij de Politie

op maandag 15 januari 2016

om 1330uur

van hetgeen dat gebeurd is op het Osdorpplein te Amsterdam, bij de ingang van de  bibliotheek en de muziekschool.

Ik geef de familie van deze 3 kinderen de kans tot die tijd hun excuses aan mij aan te bieden en een voorstel te doen hoe zij denken dit vanaf heden niet meer te laten voorkomen.

Uitgangspunt voor dit gegeven is de tekst die te vinden is op

 WWW.PEACEGLOBE.ORG

 

De aangifte zal betreffen `´BEDREIGING DOOR 3 MINDERJARIGE KINDEREN DIE DREIGEN HUN FAMILIE MIDDELS EEN TELEFOONTJE IN TE SCHAKELEN,

MIDDELS DE WOORDEN

°°ALS JE NU VERTREKT ZAL JE NIETS OVERKOMEN´´

 

INDIEN AAN BOVENSTAANDE GEHOOR WORDT GEGEVEN 

VOOR MAANDAG 1200UUR 

DAN ZAL IK GEEN AANGIFTE DOEN VAN BEDREIGING.

U DIENT EEN ONDERTEKEND SCHRIJVEN IN TE DIENEN VOOR DAT MOMENT OP HET POLITIEBUREAU NABIJ HET OSDORPPLEIN.

 

 

Zaterdag 13 januari 2016  1545uur, Amsterdam,

Getekend, door de eigenaar van deze website,

Mark Biemans

 PS Persoonlijk lijkt me dit toch echt niet te veel gevraagd.

 

 

 


SPECIAL MESSAGE
DINSDAG 9feb2016 Amsterdam
HALF ZES 'S MORGENS

05:30UUR AMSTERDAM T IME


Titel:
"HEEFT ER IEMAND EEN BUIL JAVAANSE JONGENS VOOR MIJ???"
Over bedreigd worden door minderjarigen.  

Schrijver: Mark Biemans

(Om te roken, tabak bedoel ik hier, dus, lul).

 

Het is net kwart voor 5 geweest. 04:47:47 om precies te zijn.
Ik ben al even op. Heb koffie gezet en


steek nu m'n eerste sigaret op.

't Jonge, als wij vroeger kattekwaad hadden uitgehaald

dan was er natuurlijk niet veel aan de hand

en tegenwoordig misschien ook niet


maar als wij vroeger, als kind dan, iets gedaan hadden wat echt niet mocht,
nou geloof me,

DAN KREGEN WIJ OP ONS DONDER

WEET JE.


OM TE BEGINNEN, wij dan.


Moar tegesworrig is da allemoal aaanders geleuf ik.

Woant moette heurre, tis vandoag dinsdag, dun negende februari tweeduzendzestien,
en ik heb nog stids niks nie geheurd van dien familie van die kinders die tegen mij tekeer gingen,
en ok nie van die 3 kinders
die mij bedreigd hebbuh.

"WOA, DA MEINEDE GIJ NIE!"

Jawel, tis heus.

EN WANNEER WOAR DA OK ALWER DA DA GEBEURDE????

Da woar VRIJDAG  witte, dun vijfde.

Februari welteverstoan.

Van ut zelfde joar as woar we nu in zitte, witte.

DA MEINDE.

Joa, da meinik.


ACH WITTE, TIS ALLEMOAL VEUL AANDERS TEGESWORRIG.
DOR MOETTE MOR AN WENNE MARK.


Woa zedde gij doar?

Ik zei, da tegeswoorigs hut oalllemoal veul anders is as vreuger. Dar motte mar an wenne.
(Mee HOOFDLETTERS TIEPE GRAAG DI STUKSKE) (OKE)

Echnie.

Doachte gij nou ech da ik me liej beledigge
en dakm e liet bedreige door 'n kind da nog op de lagere school zit???
Ech nie.

Door 3 kinders wel te verstaan
met de dood bedreigd worre
die nog op de lagere school zittuh, in een groepje van vijtien of zo om me heen draaien
en dat er dan de kleinste vanm die drie
tege mij zegt
terwijl z'n kupke nochnie tot de onderkaant van e ribbekast kumt
mee z'n strak gekamde zwarte haartjes
over z'n strak gestreken kupke mee vand ie dreigende zwarte eugskes
mij recht aankijkend
zegt
"ALS JE NU VERTREKT ZAL JE NIETS OVERKOMEN"
en da nog meinde oknog,

en da allemoal
umda ik aon die groep kinders vroeg

"KUNNE JULLIE MIJ VERTELLEN WAT TRONKO BETEKENT?"

want doar woar ik 'n poar minute eerder vur uitgescholdde,

terwijl ik koffie zat te driknke mee dun buurvrouw,

"TRONKO! TRONKO.  "TRONKO"
"TRONKO""TRONKO""TRONKO"

"TRONKO""TRONKO""TRONKO""TRONKO""TRONKO""TRONKO"

rieppe zu mee zun alle,


en gij wilt da ik doar moar an moet wenne eeh.

ECH NIE.
NEVER NOOIT NIE.

EN DA IK DAN MOAR BANG MOET WORR
UM DE DA JOCH ZEI, "IK GA BELLE"
nadat de leraar ze noar huis had gestuurd.

Ech nie.
 Wa denkte gij wel wie ik ben? Achterlijke Jetje?

Flikker op man.

Houdoe en bedankt.

Mark Biemans
Osdorpplein 831
Amsterdam

PS Da zut uitzoeke jah
Jah?
Jaweh?
Allah
Jezus?
God?
GODVERDEGODVER DE GODVER.

UT MOAKT MIJ NIE UIT WA DA GIJ GELEUFT, DA WITTE,
MOAR GE MOET MIJ NIE GOAN BEDREIGGE MEE DUN DOOD WITTE.
WANT DAN HEDDE GIJ
TOEVALLIG
NET AN MIJN DE VERKEERDE
WITTE.

WANT IK BEN MARK BIEMANS
EN MIJN VADER ZAT BIJ DE BELASTINGEN
EN DIE BLAUWE BRIEVE KRTIJG IK NOG STEEDS
OK AL ISTIE ALL 13 JOAR DOOD
IK KRIJG NOG STEEDS POST VAN HEM
DUS UHHHHHH
FLIKKKERDE GIJ ZELF MAAR OP NAAR OEW EIGE LAND
EIKELS

EN GIJ WIT OK HEEEEEUUUL GOED, AS GEEN ANDER WITTE GIJ DA,
DA HET MIJ NIE UTMAAKT WA IEMAND GELOOFT
(ZIE PEACEGLOBE)

MAAR MIJ BEDREIGEN
EN BANG MAKEN,
ZO BANG DAT IK MOEST ONDERDUIKEN
OM TE BLIJVEN OVERLEVEN,
OM IN LEVEN TE BLIJVEN EN NIET DOODGESCHOTEN OF GESTOKEN TE WORDEN
ONDERWEG OF OP DE FIETS
LOPEND HIER OP OSDORPPLEIN IN AMSTERDAM
OF IN DE TREIN VAN UTRECHT NAAR GRONINGEN
OF ZWEMMEND IN ZEE

NEE


VAL ZELF DOOD.

                                                               IN SPIER ATIE
               (TERWIJL IK OP EN NEER NAAR DE KEUKEN LIEP OM KOFFIE IN TE SCHENKEN)Weet je, ik woon zelf recht boven een groeteboer en andere spullen winkel, een soort supermarktje maar dan kleiner, van Turkse en MAROKKAANSE MENSEN geloof ik. Ze verkopen ook vlees in ieder geval en ik haal daar wel eens fruit en zo. Of soms krijg ik stukken bot voor m'n hond gratis van de slager in die winkel.
Zeg mij niks verkeerds van die mensen, begrijp je!??!!!

DAT IS GEWOON GOED VOLK

De hele dag lopen er hier "HOOFDDOEKJES" in en uit, beste Wilders.

Maak het verhaaltje af en kleur de plaatjes.
(En als je niet weet wat dat betekent, dan vraag dat maar
aan een Eindhovenaar.
Want die weet dat toevallig wel.
DUS.==== Einde van de dagopening, door Mark Biemans ====

IK VERLEEN HIERBIJ TOESTEMMING
AAN EEN IEDER DIE DAT WIL

OM BOVENSTAANDE TEKST

ONGEWIJZIGD TE GEBRUIKEN

WAAR EN WANNEER HIJ OF ZIJ DAT MAAR WIL.

 

HET IS NIET TOEGESTAAN OM OOK MAAR 1 LETTER ER VAN TE WIJZIGEN.

WIL JE DAT TOCH DOEN

DAN MOET JE ME DAT EERST VRAGEN. OFWEL TOESTEMMING VRAGEN. EN DAN NOG MAG JA DAT DAT EVENTUEEL PAS ALS JE DAN OOK DAADWERKELIJK VAN MIJ PERSOONLIJK TOESTEMMING HEBT GEKREGEN, BEGRIJP JE???

 

HET IS DUS OOK NIET TOEGESTAAN

-OM ER OOK MAAR 1 LETTER UIT TE VERWIJDEREN

-OM ER OOK MAAR 1 LETTER AAN TOE TE VOEGEN

- OM DE LINK NAAR WWW.MARKBIEMANS.COM ONZICHTBAAR TE LATEN VERANDEREN NAAR EEN ANDERE URL.

 - OM DE LINK NAAR WWW.MARKBIEMANS.COM ZICHTBAAR TE LATEN VERANDEREN NAAR EEN ANDERE URL.

 

WIL JE ER IETS MEE DOEN

DAN EERST VRAGEN DUS

EN EEN VOORSTEL DOEN VOOR WAT JE ER VOOR WILT BETALEN.

 CONTACT: MARK BIEMANS (ONLY IN PERSON)

(OF VRAGEN AAN   J. d. M van 7DComjacatie.)

 

                        (e 05:55 adamtime gewijzigd, by Mark Biemans. )

Bekijk hier hoe je kunt adverteren op deze pagina,

of op andere pagina's

en wat de kosten zijn.          Ed.

 

ABOUT CLIMATE-CHANGE
SPECIAL MESSAGE
TODAY,
Monday 8-9feb2016 Amsterdam

ABOUT CLIMATE-CHANGE

 By Mark Biemans (7DComjacatie)

In English follows

See Message on TWITTER: @Markbiemans
TEXT:

& The rest of the  ~URGENT!
I'll start with the : WE HAVE TO POOR SEA-WATER OVER THE EARTH AND INTO OIL & GAS-SPACES

@MarkBiemans

 

De aardkorst wordt steeds dunner doordat de warmte van de lucht langzaam maar zeker oploopt.

Als wij mensen dit niet stopzetten
dan zal de aarde zelf reageren door vulkaan-uitbarstingen.

Deze veroorzaken een wolken-dek
waardoor de aarde weer afkoelt.

 HOEZO DUNNER? (DENKT U NU MISSCHIEN..)

DOORDAT DE AARD-LUCHTLAAG OPWARMT,

WARMT OOK DE AARDKORST EEN KLEIN BEETJE OP.

HIERDOOR VERPLAATST 

DE CONTACT-LAAG VAN DE VASTE AARDKORST  MET HET VLOEIBARE MAGMA

VOOR EEN DEEL NAAR BUITEN, GEZIEN VANUIT HET MIDDEN.

 

 

 

 

 

 

SPECIAL MESSAGE
TODAY, sunday 7feb2016 Amsterdam
--> HERE <--

 

 

 

 

The knowledge is there.  The imagination is there.


All we have to do, is put it together.

~ MARK BIEMANS ~
Creator& More..


"Imagination is more important than knowledge."
-Einstein-

 


Dear Website-visitor,
On this website you will find all kinds of information I've been working on since 1994 as well as material I wrote or have made before that date.
Except for some publicity, everything you'll find here is my property.
 

 

Mark Biemans

 I invite you to join me on Twitter: TWITTER: @MarkBiemans

 


 

 

Main Project I'm working on:
Equalness & Uniqueness
   & PeaceGlobe


I am not more than you are.
You are not more than I am.
I am not less than you are.
You are not less than I am.

You and I,
we are not better or worse than someone else.

No matter what color,
yellow green black white brown blue or whatever,
no matter what religion you have or don't have,
no matter what country you are from,
or politic group you follow,
man or woman,
whatever race,


we are all Equal,
                                           
 AND
 
we are all Unique.

No person on earth is the same as someone else.
 
You are Unique,
 
I am Unique.
 
We are All Equal And Unique.

 
Respect each other.
Peace.

More about it here: www.peaceglobe.org
There will come ±150 languages of this text on the website and inside the PEACEGLOBE

Follow on TWITTER:
@Peaceglobe_org

 

            More subjects: See items on the left.

 

Contact: mark@markbiemans.com


 

MrSite Website in a box. Build a professional website in minutes.